Občanom mesta sme priblížili fungovanie Spaľovne Kysucké Nové Mesto

1. 7. 2021

V stredu 30.6. 2021 sme pripravili pre občanov mesta Deň otvorených dverí v prevádzke Spaľovne Kysucké Nové Mesto. Obyvateľom sme chceli priblížiť zariadenie na termické zneškodňovanie organických a horľavých odpadov od pôvodcov zo Slovenskej republiky. Prevádzku spaľovne a spôsob zneškodnenia odpadov sme obyvateľom mesta prezentovali tak, aby bližšie porozumeli technológiám, procesu spaľovania, ako aj prísnym legislatívnym a emisným kontrolám, ktorým takéto zariadenia podliehajú.

„Keďže od občanov sme evidovali otázky, ktoré sa týkajú samotného procesu spaľovania, spracovali sme popisné a vysvetľujúce video o tom, čo sa deje v našej spaľovni a aký je kolobeh procesu spaľovania. Okrem ilustračného videa sme pripravili aj odborné prezentácie a možnosť zúčastniť sa exkurzie priamo v spaľovni. Občania tak mohli naživo vidieť celý proces termického zneškodňovania odpadu, ako aj spôsob monitorovania zariadenia,“ hovorí Tomáš Fajkus, prevádzkový riaditeľ Skupiny FCC na Slovensku.

Deň otvorených dverí v spaľovni Kysucké Nové MestoNajbezpečnejšie a jediné legislatívne správne nakladanie s nemocničným odpadom je práve jeho termické spracovanie v špecializovanej spaľovni, čo potvrdzuje legislatíva Slovenskej republiky. Spaľovňa má vydaný súhlas na tepelné zneškodňovanie ostatných a nebezpečných odpadov, z toho cca 95 % nemocničných a 5 % priemyselných odpadov. Nakladanie s týmto druhom odpadu podlieha najprísnejším legislatívnym, ekologickým a bezpečnostným nariadeniam. Odpad sa v nemocničných zariadeniach skladuje v špeciálnych uzatvárateľných nádobách, takzvaných klinik boxoch. Boxy sú vkladané do veľkokapacitných kontajnerov, odkiaľ sú dávkované do procesu pyrolýzneho spaľovania. Prevádzka spaľovne podlieha najprísnejším štandardom v súlade s platnou legislatívou.

Spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. spĺňa zákonom stanovené podmienky a disponuje všetkými potrebnými licenciami. Zabezpečuje kontinuálny 24-hodinový online monitoring certifikovaným softvérom automatického meracieho systému, ktorý je prístupný pre pracovníkov Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a Odboru starostlivosti o životné prostredie, a ktorý spracováva verejne prístupný mesačný a ročný protokol emisií. Okrem toho sa 2x do roka realizuje diskontinuálne meranie emisných hodnôt a každoročné kontroly automatizovaného meracieho systému akreditovanou firmou. Pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia a príslušného Okresného úradu vykonávajú na mieste pravidelné aj náhodné kontroly. „Najviac nám záleží na dodržiavaní pravidiel a bezpečnosti, a preto, nad rámec povinných kontrol, zabezpečujeme 2 x ročne interný audit a 1 x ročne externý audit prevádzky,“ konštatuje Tomáš Fajkus.

Už v minulom roku sme pre verejnosť sprístupnili online meranie emisných hodnôt. Aktuálny vývoj emisií, vrátane povolených limitov, môžu obyvatelia sledovať na obrazovke v Kultúrnom dome Kysuckého Nového Mesta a od marca 2021 aj priamo na webe spaľovne http://www.spalovnakysucke.sk/sk/Monitoring.html.

K sprístupneniu online merania emisných hodnôt sme po dohode s vedením mesta pristúpili na základe požiadaviek občanov. Vyhodnocovací softvér automatického meracieho systému je prevádzkovaný nezávislou spoločnosťou ENVItech, s.r.o., kalibrovaný a kontrolovaný podľa platnej legislatívy 1-krát ročne, prípadne náhodnými kontrolami zo strany SIŽP so sídlom v Banskej Bystrici. Naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ spaľovne, nemá možnosť zásahu do meraných hodnôt. Pre jednoduchšiu orientáciu zverejnený prehľad obsahuje aj vysvetlivky k meraným hodnotám. Chceme občanom poskytnúť jasné, transparentné a dostupné údaje. Všetkým nám predsa ide o naše životné prostredie, preto ho musíme spoločnými silami chrániť,“ dodáva prevádzkový riaditeľ Tomáš Fajkus.

Akékoľvek ďalšie otázky obyvateľov radi zodpovieme prostredníctvom e-mailu: spalovna@fcc-group.sk.

Späť