Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Proces spaľovania

Zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov, slúži na spálenie daného odpadu za účelom zmenšiť jeho objem a zmeniť ho na sterilné skládkovateľné popoloviny s následným využitím uvoľneného tepla.
 • Odpad sa vsype do nakladacej komory a ďalej sa v pyrolíznej komore spaľuje a za nedostatku vzduchu sa pri teplote 300 až 800 °C štiepi na plynné a pevné zložky
 • V termoreaktore sa miešajú plyny do správneho pomeru so vzduchom. Zapálená zmes sa spaľuje pri teplotách nad 850°C. V termoreaktore pracujú horáky, ktoré dokonale spaľujú splodiny prichádzajúce z primárnej komory
 • Spálené splodiny z termoreaktora idú do výmenníka tepla, kde sa pridávajú sorbenty na likvidáciu kyslých zložiek spalín
 • Výstup zo spaľovania - sorbenty spolu so sterilným popolom sa ukladajú na skládku
 • 24 hodinový online monitoring emisií, ktorý podlieha prísnym emisným limitom. Online monitoring je prístupný Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Moderné technológie

Na základe požiadaviek platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia bola Spaľovňa odpadov v Kysuckom Novom Meste po začatí jej prevádzkovania spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. v roku 2007 zrekonštruovaná. Konkrétne ide o vylepšenia v týchto segmentoch:

 • obnovená spaľovacia komora
 • nový systém spaľovania odpadových plynov v termoreaktore
 • nový systém filtrácie odpadových plynov
 • namontovanie kontinuálneho meracieho zariadenia – online monitoring
 • vytvorený nový spôsob získavania energie zo spaľovania odpadov a jej distribúcia do stávajúcej energetickej siete 
 • inštalácia náhradného zdroja elektrickej energie 
 • Ochrana životného prostredia v súlade s legislatívou
V spaľovni FCC sa využíva moderná a zároveň najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako aj ostatných zložiek životného prostredia.

Prevádzka spaľovne podlieha najprísnejším štandardom v súlade s platnou legislatívou:
 • 24 hodinový online monitoring prístupný pre pracovníkov Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie   
 • verejne prístupný mesačný a ročný protokol emisií
 • polročné premeriavania emisných hodnôt
 • každoročné kontroly automatizovaného meracieho systému akreditovanou firmou
 • pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a príslušného Okresného úradu vykonávajú na mieste pravidelné ale aj námatkové kontroly