Monitoring

Činnosť spaľovne je nepretržite monitorovaná a namerané hodnoty sú automaticky zaznamenávané. Prístup k nameraným hodnotám majú príslušné orgány štátnej správy – SIŽP a OÚ KNM, Odbor starostlivosti o životné prostredie a rovnako aj verejnosť. Transparentnosť je pre nás dôležitá.