Monitoring

Spaľovňa je vybavená online monitorovacím zariadením.

Prístup k mesačnému a ročnému protokolu je k dispozícii verejnosti. Prístup k dennému protokolu je pre orgán OÚ KM, OSŽP.

ONLINE MONITORING