Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste

je zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov, najmä však organických a horľavých odpadov od pôvodcov odpadov zo Slovenskej republiky.

Na základe zákona č. 79_2015 Z.z. o odpadoch §13, písm. e) bod. 3 sa zakazuje vykonávať skládkovanie odpadov zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti, z toho vyplýva, že najbezpečnejšie a jediné legislatívne správne nakladanie s nemocničným odpadom je práve jeho tepelné spracovanie v spaľovni na to špecializovanej. 

 


icon-bag

Moderné technológie

Na základe požiadaviek platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia bola Spaľovňa odpadov v Kysuckom Novom Meste po začatí jej prevádzkovania spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o. (od 1.10.2016 zmenila spoločnosť obchodný názov na FCC Slovensko, s.r.o.) v roku 2007 zrekonštruovaná:

 • obnovená spaľovacia komora
 • nový systém spaľovania odpadových plynov v termoreaktore
 • nový systém filtrácie odpadových plynov
 • namontovanie kontinuálneho meracieho zariadenia – online monitoring
 • vytvorený nový spôsob získavania energie zo spaľovania odpadov a jej distribúcia do stávajúcej energetickej siete 

icon_money

Ochrana životného prostredia v súlade s legislatívou

V spaľovni FCC sa využíva moderná a zároveň najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako aj ostatných zložiek životného prostredia. Prevádzka spaľovne podlieha najprísnejším štandardom v súlade s platnou legislatívou:

 • 24 hodinový online monitoring prístupný pre pracovníkov Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie  
 • verejne prístupný mesačný a ročný protokol emisií
 • polročné premeriavania emisných hodnôt
 • každoročné kontroly automatizovaného meracieho systému akreditovanou firmou
 • pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a príslušného Okresného úradu vykonávajú na mieste pravidelné ale aj námatkové kontroly 

Proces spaľovania

 • Odpad sa vsype do nakladacej komory a ďalej sa v pyrolíznej komore spaľuje a za nedostatku vzduchu sa pri teplote 300 až 800 °C štiepi na plynné a pevné zložky
 • termoreaktore sa miešajú plyny do správneho pomeru so vzduchom. Zapálená zmes sa spaľuje pri teplotách nad 850°C. V termoreaktore pracujú horáky, ktoré dokonale spaľujú splodiny prichádzajúce z primárnej komory
 • Spálené splodiny z termoreaktora idú do výmenníka tepla, kde sa pridávajú sorbenty na likvidáciu kyslých zložiek spalín
 • Výstup zo spaľovania - sorbenty spolu so sterilným popolom sa ukladajú na skládku
 • 24 hodinový online monitoring emisií, ktorý podlieha prísnym emisným limitom. Online monitoring je prístupný Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Chcem vedieť viac viac
icon-home1 

Nakladacia a pyrolýzna komora

Odpad sa vsype do nakladacej komory a ďalej sa v pyrolíznej komore spaľuje a za nedostatku vzduchu sa pri teplote 300 až 800 °C štiepi na plynné a pevné zložky

icon-home1 

Termoreaktor

V termoreaktore sa miešajú plyny do správneho pomeru so vzduchom. Zapálená zmes sa spaľuje pri teplotách nad 850°C. V termoreaktore pracujú horáky, ktoré dokonale spaľujú splodiny prichádzajúce z primárnej komory  

Proces
icon-home1 

Záverečné procesy

Spálené splodiny z termoreaktora idú do výmenníka tepla, kde sa pridávajú sorbenty na likvidáciu kyslých zložiek spalín. Výstup zo spaľovania - sorbenty spolu so sterilným popolom sa ukladajú na skládku

Proces

Aktuality

Občanom mesta sme priblížili fungovanie Spaľovne Kysucké Nové Mesto

1. 7. 2021
V stredu 30.6. 2021 sme pripravili pre občanov Deň otvorených dverí v Spaľovni Kysucké Nové Mesto.  Obyvateľom mesta sme sa rozhodli priblížiť zariadenie na... Viac viac

Deň otvorených dverí v Spaľovni Kysucké Nové Mesto

22. 6. 2021
 Pozývame vás na Deň otvorených dverí do Spaľovne Kysucké Nové Mesto. Viac viac