Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Mýty a fakty o spaľovni

 

MÝTUS FAKT
Spaľovňa poškodzuje zdravie

Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste prešla výraznou a významnou rekonštrukciou. Spaľovňa nevznikla nanovo, v roku 2007 ju prevzala spoločnosť .A.S.A. Slovensko (súčasný názov spoločnosti je FCC Slovensko, s.r.o.), ktorá investovala najmä do spaľovacej techniky a filtrácie spaľovaných plynov v súlade s európskou smernicou o spaľovaní odpadov.

Súčasťou investície bolo zavedenie denného online monitoringu hodnôt, ku ktorým majú kedykoľvek prístup príslušné štátne inštitúcie vrátane Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie (v praxi to znamená, že v každej chvíli je možné vidieť pri akej teplote sa spaľuje, čo sa spaľuje, kedy je násyp odpadov pričom do tohto monitoringu sa nedá nijakým spôsobom zasahovať).

Spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. zároveň spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky a disponuje všetkými potrebnými licenciami. V spaľovni FCC sa využíva moderná a zároveň najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako aj ostatných zložiek životného prostredia.

Väčšina našich kolegov pracuje v spaľovni od jej spustenia v roku 2007. Ani jeden z nich netrpí a nevykazuje žiadne známky poškodenia zdravia hoci dennodenne prichádzajú do kontaktu s odpadom a „žijú“ priamo pri zdroji.

Emisie z moderných spaľovní nemajú preukázateľný škodlivý vplyv na naše zdravie, v skutočnosti oveľa viac škodlivých emisií vzniká z tovární, v automobilovom priemysle, alebo dokonca pri spaľovaní uhlia a dreva v našich domovoch.

V spaľovni sa spaľuje pri nízkych teplotách

Ide o tvrdenie, kedy údajne počas nahliadnutia do objektu, bola na peci nižšia teplota, ako sa uvádza v oficiálnych dokumentoch. Áno bola, pretože práve prebiehal proces chladnutia pece. Zariadenie pece funguje na princípe pyrolýzneho spaľovania v dvoch stupňoch, a to v spaľovacej komore a dospaľovacej komore. Proces spaľovania začína v prvom stupni a funguje na báze 24-hodinového cyklu. Cyklus je rozdelený na čas predhrievací, prikladací, čas prehorievania a na čas chladnutia. Preto je možné, že v čase zisťovania ukazoval teplomer nižšiu teplotu. Podľa záznamu, bolo zisťovanie v dobe, kedy prebiehal proces chladnutia. Po vychladnutí pece dochádza k jej manuálnemu vyčisteniu od popola a sorbentov. Je pochopiteľné, že naši pracovníci nemôžu čistiť pec pri teplote 800 °C.

V každom prípade, FCC Slovensko, s.r.o. dodržiava emisné aj teplotné limity určené pre daný výkon spaľovne v zmysle platných zákonov a vyhlášok o ovzduší, ktoré sú zaznamenávané prostredníctvom online monitoringu, a teda ich nie je možné svojvoľne upravovať či prispôsobovať.

V spaľovni sa spaľuje odpad dovážaný zo zahraničia Spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. v spaľovni v Kysuckom Novom Meste nespaľuje žiadny odpad dovážaný zo zahraničia. Dovoz odpadov zo zahraničia je prísne sledovaný a monitorovaný. Zákony Slovenskej republiky limitujú dovoz a spracovanie tohto odpadu a príslušné štátne orgány vydávajú na spracovanie takéhoto odpadu množstvo povolení.
Kvôli spaľovni vyhynuli v meste vrabce

Vrabec je tvor zvyknutý aj na život v mestách. Má silnú dynamiku hniezdenia (zahniezdiť dokáže aj 4 x do roka). To, že v poslednej dobe ich nevidieť tak často, ako sme boli pred desiatkami rokov zvyknutí, je predovšetkým dôsledkom zmeny v kultúre krajiny. Vrabce nemajú kde hniezdiť a zimovať. Z našich obydlí vymizli tradičné miesta, kde sa vrabce uchyľovali. Chýbajú im šopy, senníky.

Na absenciu vrabcov výrazne vplýva aj zatepľovanie budov, či uzatváranie kontajnerových stojísk, v ktorých vrabce častokrát nachádzali svoju obživu.

Teda fakt, že vrabce vymizli je pravdivý, ale určite nie v dôsledku činnosti spaľovne. Tento jav nie je charakteristický len pre okolie Kysuckého Nového Mesta, ale aj pre širšie územie strednej Európy.

Zo spaľovania plastov (obalov liekov i ich obsahov) dochádza k likvidácii včelstva a hmyzu

Trend vymierania včelstva netrvá rok či dva. Dá sa pozorovať už vyše 20 rokov, a to nielen v Európe. Radikálna zmena nastala za posledných približne 7-8 rokov. Včelstvo ako také trpí zmenou klímy.

Zamerali sme sa len na malý počet druhov plodín, ktorý pestujeme na poliach. Čoraz menej na nich nájdeme kvitnúce rastliny. Tým pádom klesá pre nich množstvo vhodnej potravy, ktorú včely potrebujú na prežitie.

V neposlednom rade sú to nebezpečné chemické pesticídy a včelí predátori napríklad v podobe klieštika včelieho. Všetky tieto aspekty sú dôvodom, prečo včelstvo vymiera.