Skupina .A.S.A. zmenila svoj názov na FCC

1. 10. 2016

S platnosťou od 1.10.2016 prichádza pri 7 spoločnostiach .A.S.A. na Slovensku k zmene obchodných názvov. Spoločnosti sa zároveň prezentujú novým logom FCC Environment.

Ostatné údaje spoločností (IČO, DIČ, bankové spojenie a sídlo) zostávajú nezmenené.

Spoločnosti .A.S.A. na Slovensku menia obchodné názvy nasledovne:

 Súčasný obchodný názov  Nový obchodný názov
 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o.  FCC Slovensko, s.r.o.
 .A.S.A. Zohor spol. s r.o.  FCC Zohor, s.r.o.
 Technické služby – .A.S.A. s.r.o.  FCC Bratislava, s.r.o.
 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.  FCC Trnava, s.r.o.
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o.  FCC Hlohovec, s.r.o.
 .A.S.A. Ekologické služby, spol. s r.o.  FCC Ekologické služby, s.r.o.
 .A.S.A. Košické Olšany, s.r.o.  FCC Košické Olšany, s.r.o.

Spoločnosť FCC je majiteľom .A.S.A. od roku 2006 a značka FCC Environment reprezentuje divíziu životného prostredia, jednu z troch divízií spoločnosti FCC. Cieľom uvedenej zmeny je zjednotenie názvu a loga spoločnosti na celoeurópskom trhu. K tomuto kroku sa vedenie FCC rozhodlo z dôvodu posilnenia globálneho vnímania spoločnosti v celej Európe, kde zaisťuje služby v oblasti životného prostredia a služieb pre obyvateľov.

rebranding%20chlap_vysek%20epo 

Ide o formálnu zmenu, zmena loga a obchodného názvu. Všetky objednávky, zmluvy a obchodné vzťahy zostávajú nezmenené. Táto zmena nemá žiadny vplyv na práva a záväzky, ktoré má spoločnosť .A.S.A., teraz FCC voči svojim obchodným partnerom. Na už uzatvorených zmluvách sa nič nemení.

Viac informácii nájdete na webovej stránke skupiny FCC na Slovensku www.fcc-group.sk   

Späť